نوآوری و تازگی

معرفی شهرک خلیج فارس

شهرک خلیج فارس از اولین شهرک های مسکونی بخش خصوصی در کشور بوده  که سرمایه گذار موفق شده  با اخذ پروانه تأسیس به شماره 4309/92/1000 مورخ 21/5/1392 از شرکت مادر تخصصی شهر های جدید  وزارت راه و شهر سازی ایران اقدام به تأسیس این شهرک با ظرفیت 3124 واحد مسکونی نماید.

3124

واحد مسکونی

5608

متر مربع فضای بهداشتی و درمانی

5

واحد اموزشی

10860

متر مربع فضای تجاری

6703

متر مربع فضای ورزشی در دو نقطه مجزا

57404

متر مربع فضای سبز در 27 نقطه از شهرک

سرمایه گذار

سرمایه گذار  با بهره مندی از مشاوران شهرساز مورد تائید وزارتخانه از جمله شرکت‌های بعد تکنیک، شهر و برنامه، شهرو اندیشه، جهت آسایش ساکنان آینده مجموعه و تعریف پروژه به عنوان شهرک جدیدالتاسیس امکانات رفاهی طبق استانداردهای موجود شهرسازی مد  نظر قرار داده است.

معماری

معماری اصولی مبتنی بر اقلیم و شهرسازی مناسب سبب گردیده تا شهرک خلیج فارس با واقع شدن در مکانی خوش اب و هوا با اینده ای روشن به محلی مناسب جهت سرمایه گذاری در زمان حال و محلی دلنشین جهت سکونت و کسب و کار برای ساکنین اتی مبدل گردد.

کارشناسان و صاحب نظران معماری

تماس با ما

پیام خود را برای ما ارسال کنید تا با شما تماس بگیریم